دکتر حبیب اله خزایی

dr-khazai

دکتر حبیب الله خزایی

استاد روانپزشکی

نوبت دهی اینترنتی

موقعیت شغلی

استاد روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

ریاست مرکز تحقیقات اختلالات خواب دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

حوزه فعالیت

روانپزشکی عمومی

تشخیص و درمان اختلالات خواب

عضویت

عضو انجمن روانپزشکان ایران

عضو هیئت ممتحنه دانشنامه تخصصی روانپزشکی کشور

سال های فعالیت

20 سال

تحصیلات

آموزش تحصیلات تکمیلی

درمان اختلالات خواب، دانشگاه  Throax klinik at Heidelbergآلمان(1388)

روانپزشکی، دانشگاه تبریز(1376-1380)

دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه(1368-1375)

جوایز و افتخارات

رتبه دوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

رتبه برتر بورد کشوری

پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در بیش از پانزده سال

استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بیش از پنج بار

مقالات

1- Link between insomnia and perinatal depressive symptoms: A meta-analysis;
Journal of Sleep Research (2019)

2- Paradoxical insomnia and subjective–objective sleep discrepancy: A review; Sleep Medicine (2018)

3- Functional reorganization in obstructive sleep apnea and insomnia: A systematic review of the resting-state fMRI; Neuroscience & Biobehavioral Reviews (2017)

4- The Association Between Obstructive Sleep Apnea and Alzheimer’s Disease: A Meta-Analysis Perspective; Frontiers in Aging Neuroscience (2016)

5- Antidepressant-induced sexual dysfunction during treatment with fluoxetine, sertraline and trazodone; a randomized controlled trial; Psychiatric-Medical Comorbidity (2015)

6- Insomnia treatment in the third trimester of pregnancy reduces postpartum depression symptoms: A randomized clinical trial; Psychiatry Research (2013)

نظرات بسته شده اند